Zásady ochrany osobních údajů

Poslední změna: 20.8.2022

Poskytovatelem webových stránek outpsacegame.com a jejich subdomén (dále jen "Webové stránky") je Kateřina Ottová, Jakubské Náměstí 6, Brno 60200, Czech Republic, IČ:87643871, osoba podnikající podle práva České republiky (dále jen "Poskytovatel").

My, Poskytovatel Webových stránek jsme odpovědným správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 evropského nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jako Poskytovatel shromažďujeme, používáme, zpracováváme a zveřejňuje vaše informace, včetně osobních údajů, v souvislosti s vaším přístupem na webové stránky a jejich používáním. Osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které nám o vás něco říkají nebo které si s vámi můžeme spojit. Zpracováváme následující kategorie informací:

1.1 INFORMACE, KTERÉ NÁM SDĚLÍTE

Shromažďujeme vaše osobní údaje, které jsme od vás obdrželi, když používáte Webové stránky, včetně osobních údajů, které nám poskytnete, když hrajete hru Outspace, poptáváte nebo podáváte žádost o naše služby, registrujete se k používání a/nebo využíváte některé z našich služeb a když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, Webových stránek nebo portálu nebo jinými elektronickými prostředky.

Tyto informace mohou zahrnovat:

 • Jméno uživatele včetně křestního jména a příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Fakturační adresa
 • Uživatelské jméno
 • Heslo
 • Fotografie
 • Národnost a země pobytu atd.

1.2 INFORMACE, KTERÉ AUTOMATICKY SHROMAŽĎUJEME Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Shromažďujeme informace o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte, například když sledujete video na webových stránkách, navštívíte webové stránky, které využívají naše reklamní služby, nebo si prohlížíte naše reklamy a obsah a interagujete s nimi. Tyto informace zahrnují:

 • Informace o zařízení.

  Shromažďujeme informace o konkrétním zařízení, jako je IP adresa, data a časy přístupů, informace o hardwaru a softwaru, informace o zařízení a údaje o souborech cookie.

 • Informace o zeměpisné poloze.

  Shromažďujeme informace o vaší přibližné poloze určené prostřednictvím údajů, jako je vaše IP adresa.

 • Informace o používání.

  Shromažďujeme informace o vašich interakcích s webovými stránkami.

 • Soubory cookie a podobné technologie.

  Používáme soubory cookie a další podobné technologie, jako jsou webové majáky, pixely a mobilní identifikátory. Můžeme také umožnit našim obchodním partnerům, aby tyto sledovací technologie na Webových stránkách používali, nebo zapojit jiné subjekty, aby sledovaly vaše chování naším jménem. Další informace o našem používání těchto technologií naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

 • Informace o platebních transakcích.

  Shromažďujeme informace týkající se vašich platebních transakcí prostřednictvím platební platformy, včetně použitého platebního nástroje, data a času, částky platby, data ukončení platnosti platebního nástroje a fakturačního PSČ, e-mailové adresy PayPal, informací o IBAN, vaší adresy a dalších souvisejících údajů o transakci.

1.3 INFORMACE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD TŘETÍCH STRAN

Můžeme shromažďovat informace, včetně osobních údajů, které o vás poskytnou ostatní uživatelé, když používají Webové stránky, nebo získávat informace z jiných zdrojů a kombinovat je s informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím Webových stránek. Nekontrolujeme, nedohlížíme ani neodpovídáme za to, jak třetí strany poskytující vaše informace zpracovávají vaše osobní údaje, a veškeré žádosti o informace týkající se zpřístupnění vašich osobních údajů nám by měly být směřovány na tyto třetí strany.

1.4 OSTATNÍ ZDROJE

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme o vás získat další informace, například demografické údaje nebo informace o odhalování podvodů, a kombinovat je s informacemi, které o vás máme.

2. JAK POUŽÍVÁME SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

Informace o vás, včetně osobních údajů, používáme, ukládáme a zpracováváme za účelem poskytování, pochopení, zlepšování a rozvoje webových stránek, ochrany nás a našich uživatelů a plnění našich zákonných povinností.

2.1 POSKYTOVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A ROZVOJ WEBOVÝCH STRÁNEK.

 • Umožnit vám přístup k Webovým stránkám a jejich používání.
 • Umožnit vám komunikovat s ostatními uživateli.
 • Provozovat, chránit, zlepšovat a optimalizovat Webové stránky, například prováděním analýz a výzkumů.
 • Poskytovat služby zákazníkům.
 • Zasílat vám zprávy o službách nebo podpoře, aktualizace, bezpečnostní upozornění a oznámení o účtu.
 • Za účelem provozování, ochrany, zlepšování a optimalizace Webových stránek a personalizace a přizpůsobení vašich zkušeností (například vytváření návrhů nebo řazení výsledků vyhledávání) provádíme profilování na základě vašich interakcí s Webovými stránkami a dalšího obsahu, který na Webové stránky vkládáte.
 • Tyto informace zpracováváme, protože jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy s vámi a vzhledem k našemu oprávněnému zájmu zlepšovat Webové stránky a zkušenosti našich uživatelů s nimi, v případě potřeby s vaším souhlasem.

2.2 CHRÁNIT NÁS A NAŠE UŽIVATELE A DODRŽOVAT ZÁKONNÉ POVINNOSTI

 • Odhalování a prevence podvodů, spamu, zneužívání, bezpečnostních incidentů, podvádění, botování a dalších škodlivých aktivit.
 • Provádět bezpečnostní vyšetřování a hodnocení rizik.
 • Dodržovat naše zákonné povinnosti.
 • Řešit případné spory s některým z našich uživatelů a prosazovat naše dohody s třetími stranami.
 • Vymáhat dodržování našich smluvních podmínek a dalších zásad.
 • Tyto informace zpracováváme vzhledem k našemu oprávněnému zájmu chránit webové stránky nebo pronásledovat třetí stranu a dodržovat platné zákony.

2.3 POSKYTOVAT, PŘIZPŮSOBOVAT, MĚŘIT A ZLEPŠOVAT NAŠI REKLAMU A MARKETING.

Zasílat vám propagační zprávy, marketing, reklamu a další informace, které by vás mohly zajímat na základě vašich preferencí (včetně informací o webových stránkách).

Přizpůsobovat, měřit a zlepšovat naši reklamu na základě vašich charakteristik a preferencí (na základě informací, které nám poskytnete, vašich interakcí s webovými stránkami, informací získaných od třetích stran a historie vašeho vyhledávání a rezervací), abychom vám mohli zasílat propagační zprávy, marketing, reklamu a další informace, které by vás mohly zajímat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely uvedené v této části s ohledem na náš oprávněný zájem provádět marketingové aktivity, abychom vám mohli nabídnout produkty nebo služby, které by vás mohly zajímat, a případně s vaším souhlasem. Zasílání marketingových sdělení od nás můžete odmítnout podle pokynů k odhlášení obsažených v našich marketingových sděleních nebo změnou nastavení upozornění v rámci svého účtu.

3. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS

3.1 POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE KE SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ O TOM, JAK JSOU WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVÁNY.

Soubory cookie jsou textové soubory, které prohlížeč ukládá do paměti zařízení uživatele při návštěvě našich webových stránek. Naše webové stránky používají soubory session cookies a trvalé soubory persistent cookies:

Soubory cookie relace vyprší na konci relace prohlížeče. Umožňují nám pouze shromažďovat a propojovat akce uživatele během dané relace prohlížeče a jsou smazány po zavření prohlížeče nebo odhlášení uživatele.

Trvalé soubory persistent cookie přetrvávají relaci prohlížeče a ukládají se po předem definovanou dobu. Trvalé soubory cookie používáme s následujícími informacemi a pro následující účely:

 • Identifikace registrovaného uživatele
 • Zachování navolené jazykové mutace
 • Zachování některých předvoleb vyhledávání
 • Uchovávání oblíbených položek neregistrovaných uživatelů
 • Uložení předvoleb přehrávače videa
 • Zobrazování reklam
 • Vedení statistik týkajících se rychlosti načítání stránek.

Funkci cookies můžete zakázat v nastavení prohlížeče. Podívejte se prosím na konkrétní informace o prohlížeči, který používáte pro návštěvu našich webových stránek. Podrobnosti o tom, jak kontrolovat a/nebo mazat soubory cookie, naleznete na stránce aboutcookies.org. Pokud jsou soubory cookie zakázány, možná nebudete moci využívat všechny funkce a služby webových stránek.

3.2 WE USE GOOGLE ANALYTICS

Webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"), která používá soubory cookie třetích stran, jež společnosti Google umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace získané pomocí souborů cookie o používání těchto webových stránek jsou přenášeny na server společnosti Google v Severní Americe.

Společnost Google používá tyto informace naším jménem k vyhodnocování používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s webovými stránkami.

Služba Google Analytics funguje za následujících podmínek:

 • http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
 • http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html
 • http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracování údajů o používání webových stránek (včetně IP adresy) instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. BEZPEČNOST

Ubezpečujeme, že všechna data jsou uchovávána v zabezpečeném prostředí. Osobní údaje chráníme pomocí vhodných ochranných postupů a opatření, zejména:

 • Naše služby šifrujeme pomocí protokolu SSL.
 • K ochraně vašich informací používáme firewally.
 • Prověřujeme naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně opatření fyzické bezpečnosti, abychom se chránili před neoprávněným přístupem do systémů.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme na zaměstnance, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovávat, a kteří podléhají přísným smluvním závazkům mlčenlivosti.
 • Pokud víte nebo máte důvod se domnívat, že došlo ke ztrátě, odcizení, zneužití nebo jinému narušení vašich přihlašovacích údajů k účtu, nebo v případě skutečného nebo domnělého neoprávněného použití vašeho účtu, kontaktujte nás podle pokynů v části Kontaktujte nás níže.

5. VAŠE PRÁVA

Kterékoli z práv popsaných v této části můžete uplatnit úpravou nastavení svého uživatelského účtu, a pokud to není možné, můžete nás kontaktovat na výše uvedené adrese. Vezměte prosím na vědomí, že vás požádáme o ověření vaší totožnosti, než podnikneme další kroky na základě vaší žádosti, pokud vás nebudeme moci identifikovat, nebudeme moci jednat ve věci vaší žádosti.

5.1 SPRÁVA VAŠICH ÚDAJŮ

K některým svým údajům můžete přistupovat a aktualizovat je prostřednictvím nastavení svého účtu. Za aktuálnost svých osobních údajů odpovídáte sami.

5.2 KOREKCE NEPŘESNÝCH A NEÚPLNÝCH INFORMACÍ.

Máte právo nás požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají (a které nemůžete sami aktualizovat v rámci svého účtu).

5.3 PŘÍSTUP K ÚDAJŮM A JEJICH PŘENOSITELNOST

Máte právo vyžádat si kopie svých osobních údajů, které uchováváme. Máte také právo požadovat kopie osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo nás požádat o předání těchto údajů jinému poskytovateli služeb (pokud je to technicky možné).

5.4 UCHOVÁVÁNÍ A MAZÁNÍ ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje obecně uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a námi, pro ochranu našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany a pro plnění našich zákonných povinností.

5.5 ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZAMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

5.6 NÁMITKY PROTI ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požadovat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro určité konkrétní účely (včetně profilování), pokud je takové zpracování založeno na oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro takové zpracování nebo pokud takové zpracování není nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.7 PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ.

Máte právo podat stížnost na prováděné zpracování údajů u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, např. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. GLOBÁLNÍ PŮSOBENÍ

Pokud vaše osobní údaje přenášíme, ukládáme a zpracováváme mimo EHP, zajistili jsme, že jsou zavedena vhodná ochranná opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Vycházíme ze vzorových doložek EU.

Určitá údaje sdílíme v rámci naší společnosti a s následujícími skupinami příjemců:

 • Vládní orgány
 • Poskytovatelé služeb třetích stran
 • Finanční instituce
 • Poskytovatelé systémů pro ukládání dat
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek atd.)

7. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s tímto ustanovením. Pokud provedeme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme revidované Zásady ochrany osobních údajů na Webových stránkách a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete zrušit svůj účet. Pokud svůj účet nezrušíte před datem účinnosti revidovaných Zásad ochrany osobních údajů, bude váš další přístup k Webovým stránkám nebo jejich používání podléhat revidovaným Zásadám ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat na adrese support@outspacegame.com

Tato stánka používá cookies abyhom mohli personalizovat obsah a taky reklamy. Aby umožnila funkce sociálních sítí jako je like nebo sdílení, a abychom mohli měřit návštěvnost. Taky sdílíme údaje o návštěvách stránky s ostatními sociálními sítěmi, reklamkami a těmi kdo data analyzují. Ti je pak mohou kombinovat s dalšími údaji které už mají. Pokud budeš dále používat tuto stránku, tak s tímto užitím cookies souhlasíš.